“ในหลวง”โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่วัดศรีอุทัย ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทำร้ายเด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี

จากนั้น ในเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ไปวางที่หน้าหีบศพและในเวลา 16.50 น. นายสุทธิพงษ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์ทำร้ายเด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทรงรับทราบและทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความทุกข์ของครอบครัวผู้สูญเสีย ดังที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพวกเราคนไทยทุกคนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และพระราชทานกระเช้าแก่นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นส่วนรวมเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกคนจากเหตุการณ์ดังกล่าว

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ ห้องโถงโรงพยาบาลหนองบัวลำภู แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกศัลยกรรมและตึกผ่าตัด เพื่อทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ ฯ ทรงซักถามถึงอาการผู้บาดเจ็บด้วยความสนพระราชหฤทัย พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัว แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกระเช้าของเยี่ยมแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บ

“ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วย นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหาร เพื่อรับรองให้แก่ผู้มาร่วมงานทั้ง 3 วันด้วย” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จพิธี นายสุทธิพงษ์ พร้อมด้วย ดร.วันดี ได้พบปะให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ หน่วยแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โรงครัวพระราชทาน รวมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนผู้มาร่วมพิธีบริเวณวัดศรีอุทัย

Message us