“ในหลวง-พระราชินี”พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเฝ้าฯ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 17.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นายทอรีร์ อิบเซน (Mr. Thórir Ibsen) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย  ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย นายทอรีร์ อิบเซน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

นายแพทริก เบิร์น (Mr. Patrick Bourne) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย  ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายแพทริก เบิร์น เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน

นายปาเวล ปีเตล (Mr. Pavel Pitel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย นายปาเวล ปีเตล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก มาก่อน

นายแพทริก เฮมเมอร์ (Mr. Patrick Hemmer)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย  ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย นายแพทริก เฮมเมอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการทูตประจำนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีราชรัฐลักเซมเบิร์ก มาก่อน

นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล (Ms. Astrid Emilie Helle) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย  ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และเอกอัครราชทูต ผู้แทนราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้  

นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (Mr. Robert F. Godec)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย  ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานอาวุโสด้านสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน สำนักงานประชากร ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มาก่อน

Message us