“ในหลวง-พระราชินี”โปรดเกล้า ฯให้เชิญน้ำสรงเฝ้าถวายสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้ธูปเทียน น้ำสรง และผ้าไตรพระราชทานไปเฝ้าถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Message us