ให้กองทัพเรือก่อสร้างรันเวย์ที่ 2 สนามบินอู่ตะเภา

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ครม.รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ให้กองทัพเรือดำเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มศักยภาพของสนามบินอู่ตะเภาสามารถรองรับการขึ้น – ลง และขับเคลื่อนของอากาศยานได้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นไปตามกรอบวงเงินจำนวน 17,768 ล้านบาท ที่ ครม.มีมติไปแล้วเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 ให้กับกองทัพเรือใช้ในการดำเนินโครงการสนามบินอู่ตะเภา ทั้งนี้ กองทัพเรือได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันข้ามปี 2562 – 2567 ในกรอบวงเงิน 1,463 ล้านบาทไปแล้ว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ครม.รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ให้กองทัพเรือดำเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มศักยภาพของสนามบินอู่ตะเภาสามารถรองรับการขึ้น – ลง และขับเคลื่อนของอากาศยานได้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นไปตามกรอบวงเงินจำนวน 17,768 ล้านบาท ที่ ครม.มีมติไปแล้วเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 ให้กับกองทัพเรือใช้ในการดำเนินโครงการสนามบินอู่ตะเภา ทั้งนี้ กองทัพเรือได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันข้ามปี 2562 – 2567 ในกรอบวงเงิน 1,463 ล้านบาทไปแล้ว

สำหรับแหล่งเงินเพื่อการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการ อนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรอบวงเงิน 16,210 ล้านบาท ให้กับกองทัพเรือ ซึ่งกองทัพเรือได้รับการจัดสรรงบ โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสมทบในอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังตกลงกับแหล่งเงินกู้ ซึ่งวงเงินโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566 อยู่แล้ว

Message us