ไทยเป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของอาเซียน และอันดับที่28 ของโลกสำหรับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022 (U.S. News & World Report Best Countries Rankings) ของusnews.com เว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมด้านต่าง ๆ ( https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings) ซึ่งพบว่า จากผลสำรวจทั้งหมด 85 ประเทศทั่วโลกในปี 2022 ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกคือ สวิตเซอร์แลนด์ และอันดับ 2 ถึง 5 เรียงตามลำดับ คือ เยอรมนี แคนาดา สหรัฐอเมริกา และสวีเดน สำหรับ 5 อันดับสูงสุดของ ทวีปเอเชียได้แก่ ญี่ปุ่น อันดับ 6, จีน อันดับ 17, สิงคโปร์ อันดับ 19, เกาหลีใต้ อันดับ 20 และประเทศไทยอันดับที่ 28

การจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกโดยรวมจะวัดประสิทธิภาพด้วยตัวชี้วัดที่หลากหลาย การสำรวจนี้แบ่งเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวของประเทศ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการ คุณภาพชีวิตความมีเอกลักษณ์ สิทธิทางสังคม อิทธิพลทางวัฒนธรรม การเปิดกว้างต่อธุรกิจ สถานะของประเทศในเวทีโลก การท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรม

“ต่างชาติมีมุมมองและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย มีจุดสนใจที่เป็นบวก ซึ่งเป็นที่นิยมชมชื่นของชาวโลก เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากความมีชื่อเสียงของไทย ทั้งความเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคแล้ว สิ่งที่สำคัญคือทรัพยากรมนุษย์ของไทยที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติใด รวมถึงมิตรไมตรีของคนไทย ความมีน้ำใจของทุกคน นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าหากคนไทยร่วมใจกัน จะสามารถพัฒนาชาติก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตได้อย่างแน่นอน” นายอนุชาฯกล่าว

Message us