รัฐบาลเตรียมส่งเสริม 4 ลายผ้าพระราชทานนำมาตัดให้สวยงาม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้ โดยมี ลายพระราชทานหลักจำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย ทั้งนี้ รัฐบาลจะร่วมส่งเสริม สนับสนุนในการใช้ลายพระราชทาน โดยจะนำลายพระราชทานมาตัดเสื้อผ้าให้สวยงาม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เร่งรัดพิจารณารายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเร่งรัดในการทำเรื่อง ชุดไทยพระราชนิยม เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนต่อองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกต่อไป

Message us