อธิบดีฯปกครองแจงย้ายนอภ.เชียงกลางไปอยู่อ.ปัวไม่มีเบื้องหลังเป็นความต้องการของเจ้าตัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ตนได้รับทราบกรณีมีชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และตน หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งย้าย นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง จ้งหวัดน่าน ไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอปัว โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมองว่าเป็นการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม เพราะนายอำเภอมาทำงานที่อำเภอเชียงกลางได้ประมาณ 5 เดือนเท่านั้น

นายแมนรัตน์ กล่าวว่า ตนได้รับทราบข้อมูลจากนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอเชียงกลางว่า ได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงกลางแล้วว่าเป็นความประสงค์ของตนที่อยากย้ายไปที่อำเภอปัว เนื่องจากเป็นอำเภอบ้านเกิดของตนเอง ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง หรือเป็นการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตามปณิธานของชาวมหาดไทย และกรมการปกครอง ที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 130 ปี เพราะหน้าที่ของฝ่ายปกครองมีภารกิจงานในความรับผิดชอบที่กว้างขวางมากกว่าหน่วยงานอื่น เป็นงานครอบจักรวาล “นายอำเภอ” ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำทั้งในเชิงหน้าที่ (Function) และเป็นผู้นำในพื้นที่ (Area) ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจในการให้เป็นผู้นำในท้องที่ ซึ่งแน่นอนว่าในความรู้สึกของพี่น้องประชาชน รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำแหน่ง “นายอำเภอ” เป็นหัวหน้าใหญ่ของอำเภอ เมื่อท่านนายอำเภอย้ายมาดำรงตำแหน่งและมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างแข็งขันตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ย่อมทำให้เป็นที่รัก ครองใจของพี่น้องประชาชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ในด้านการบริหารงานบุคคลนั้น กรมการปกครอง ให้ความสำคัญกับการแจ้งความประสงค์ในการทำหน้าที่ของข้าราชการทุกระดับ ดังนั้น การโยกย้ายในครั้งนี้ เป็นการโยกย้ายตามความประสงค์ของท่านนายอำเภอ เมื่อท่านนายอำเภอมีความประสงค์จะย้ายกลับไปทำหน้าที่ที่อำเภอบ้านเกิด และแจ้งมายังกรมการปกครอง กรมการปกครองได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ตำแหน่งที่ประสงค์จะไปดำรงตำแหน่งว่าง กรมฯ จึงมีหน้าที่ในการนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความประสงค์นั้น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของข้าราชการที่มีการโยกย้าย และเป็นการโยกย้ายตามความประสงค์ของเจ้าตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ช่วงบ่ายวันนี้ นายมนัส พลหล้า ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงกลาง ได้ออกมาเปิดเผยว่า กรณีการแสดงออกคัดค้านการย้ายนายอำเภอเมื่อช่วงเช้าวันนี้ เป็นความเข้าใจผิดของกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงกลาง เนื่องจาก นายอำเภอเป็นที่รักของชาวเชียงกลางและทำงานกันอย่างราบรื่น และจังหวัดพร้อมด้วย นายอำเภอได้ทำความเข้าใจกับชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงกลางแล้ว พร้อมทั้งขอโทษที่เข้าใจผิดและทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้เกิดเป็นข่าวสร้างความเสียหายให้กับกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว

“การทำหน้าที่ของ นายอำเภอเชียงกลาง ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างการทำงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ในการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน จนได้รับความไว้วางใจ ได้รับความรัก ความปรารถนาดีจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กระทั่งไม่อยากให้ท่านนายอำเภอย้ายออกไปนอกพื้นที่ แต่ทว่า วิถีของข้าราชการทุกคน เมื่อได้แจ้งความประสงค์จะขอย้ายด้วยเหตุผลความจำเป็นส่วนตัว กรมการปกครองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ท่านนายอำเภอได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ และสำหรับพื้นที่อำเภอเชียงกลางนั้น กรมการปกครองจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอเชียงกลาง เพื่อเป็นผู้นำของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป เพราะหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายปกครองทุกคน ต้องทำให้พี่น้องประชาชนมีความทุกข์น้อยลงจนหมดไป มีความสุขที่ยั่งยืน นั่นเอง” อธิบดีกรมการปกครอง กล่าว

Message us