4 บุคคลสำคัญร่วมยกย่อง”หมอชูชัย”ผู้เสียสละมุ่งปฏิรูประบบสุขภาพอย่างแท้จริง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษำรและประธานรัฐสภา เปิดเผยว่า ได้รู้จักกับ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ และครอบครัวมาเป็นเวลานาน โดย นพ.ชูชัย มักจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาทิ การรณรงค์เรื่องสูบบุหรี่ การผลักดันให้คนจนได้เข้าถึงสิทธิการรักษา จะเห็นได้ว่า นพ.ชูชัย เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสนใจต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หวังว่าจะนำประสบการณ์ที่มีดำเนินนโยบาย เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมต่อไป การที่นพ.ชูชัยได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นรับรางวัลผู้นำด้านสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และถือเป็นเกียรติแก่หมอไทยและคนไทยด้วย ถือเป็นการยึดแนวคิดของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ให้ถือสิทธิประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ทำให้วงการแพทย์ของไทยแตกต่างจากประเทศอื่น ส่งผลโดยตรงกับประชาชน ว่าเราจะไม่มีการทอดทิ้งการดูแล

ศาสตราจารย์ นพ.ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย กล่าวว่า นพ.ชูชัยมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูป ระบบสุขภาพ จากการที่เป็นแพทย์ในชนบทพื้นที่ห่างไกล ทำให้เห็นปัญหาของระบบสุขภาพ นพ.ชูชัยและตน ได้เห็นปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน จึงได้มีแนวคิดที่อยากจะปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่ง นพ.ชูชัยได้คิดค้นการรณรงค์เรื่องการเลิกสูบบุหรี่ จนสามารถนำมาเป็นกฎหมาย ทำให้ประชาชนหันมาเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น อีกทั้งมีกฎหมายคุ้มครองคนไม่สูบบุหรี่อีกด้วย ถือเป็นคนที่ใช้ภาวะผู้นำแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทั้งนี้ รู้สึกยินดีที่ได้เห็นแพทย์ที่เสียสละทำงานในชนบทที่แท้จริง เก็บเกี่ยวความรู้ไปศึกษาต่อและนำมาประยุกต์ ซึ่งตรงกับคำสอนของพระบรมราชชนก ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำรัสไว้ว่า ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้อย่างเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ รวมถึงให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจสำคัญอันดับหนึ่ง แล้วลาภ ทรัพย์ เกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง

ด้าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ชูชัยที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัลผู้นำด้านสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นอกจากเป็นเกียรติแก่ นพ.ชูชัยและครอบครัวแล้ว ยังทำให้กระแสการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ยังย้อนกลับมาสะท้อนสังคมได้อีกครั้งหนึ่ง ตนเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศ รู้สึกขอบคุณ นพ.ชูชัยเช่นกันที่ริเริ่มและตั้งใจ จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ที่สร้างผลดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นพ.ประกิต กล่าวว่า วันหนึ่ง นพ.ชูชัยมาหาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และกล่าวว่ารู้สึกสะเทือนใจที่เห็นภาพผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่และต้องการอยากช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ ซึ่งในขณะนั้น นพ.ชูชัยทำงานอยู่ชมรมแพทย์ชนบท จากผลงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า นพ.ชูชัยมีบทบาทมากในการสร้างกระแสให้คนเกิดการตื่นตัวเรื่องบุหรี่ ซึ่งเป็นฐานต่อการเสนอร่างกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แนวคิดการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของ นพ.ชูชัย และความตั้งใจในวันนั้น ส่งผลต่อเนื่องต่อสุขภาพคนไทยในการลดสูบบุหรี่มาได้ถึงปัจจุบัน

ขณะที่ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ผลงานของ นพ.ชูชัยได้เป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น แต่เป็นที่ประจักษ์ของข้างนอกด้วย หมอไทยคนหนึ่งทำงานเงียบๆไม่ใช่หาเสียง หาแสง หรือ หาเกียรติยศ แม้แต่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เบอร์หนึ่งของโลกยังเห็นคุณงามความดี ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มีความตั้งใจทำงาน ต้องการสนับสนุนระบบการแพทย์สาธารณสุข เนื่องจาก นพ.ชูชัยมีพื้นฐานเป็นหมอชนบท ได้สัมผัสกับระบบสาธารณสุขที่แท้จริง และมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ได้รับการดูแล ช่วยเหลือในการรักษาอย่างเท่าเทียม

อย่างไรก็ตาม นพ.ชูชัย เป็นหมอที่มีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเป็นหมอชนบทดูแลคนไข้ที่ยากจนอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี ซึ่ง นพ.ชูชัยพยายามหาบุคคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์เข้าไปช่วยรักษาคนจน โดยมองว่าสิทธิการรักษาสุขภาพ สำคัญต่อคนทุกกลุ่มรวมถึงคนจน ผู้ที่อยู่ในชนบท หมอชูชัยจึงผลักดันให้ระบบสาธารณสุข มีคุณภาพการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีได้


Message us