‘AAI’ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 5.55 บาทต่อหุ้น

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมถึงแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก 6 ราย เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของ AAI ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานชั้นนำของประเทศ เปิดเผยว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อรับโอกาสทางธุรกิจ พร้อมดำเนินการตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสู่สากล ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำศักยภาพผู้นำตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ Head of Investment Banking Capital Market บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า AAI ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 5.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมสะท้อนพื้นฐานและศักยภาพการเป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก (Wet Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากว่า 15 ปี โดยเตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 17 – 21 ตุลาคม และนักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 21, 25 – 26 ตุลาคมนี้ และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ AAI มีทุนจดทะเบียน 2,125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,700 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 637.5 ล้านหุ้น แบ่งเป็น 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวน 425 ล้านหุ้น และ 2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น: ASIAN) จำนวน 212.5 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้

“มั่นใจการเสนอขายหุ้น IPO ของ AAI จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และจากแผนการลงทุนที่ชัดเจนในการเพิ่มกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกในประเทศไทย รวมถึงลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น” นายทวีชัย กล่าว

Message us