CCPIT เซี่ยงไฮ้ พร้อมส่งเสริมให้นำเข้าสินค้าเกษตรพรีเมียมของไทยมากขึ้น

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมหารือกับ นายโจว หมินห้าว ประธานองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แห่งนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสช่องทางการค้าสินค้าเกษตรในนครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนในเทคโนโลยีการเกษตร และการเข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติที่สำคัญ ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน ของนครเซี่ยงไฮ้ (China Council for the Promotion of International Trade: CCPIT)

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า นครเซี่ยงไฮ้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นมหานครที่มีความทันสมัย และเป็นตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย เช่น ยางพารา สินค้าประมง และผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนที่มีการนำเข้าสูงสุดในนครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงมณฑลในเขตปากแม่น้ำแยงซี ได้แก่ มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลอันฮุย โดยในปี 2566 ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีมีการนำเข้าสินค้าเกษตรไทยรวมปริมาณ 4,101,220 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,012 พันล้านเหรียญสหรัฐ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยจำนวนมาก ทั้งนี้ รมว.กษ. ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวจีน

รมว.เกษตรฯ ยังได้กล่าวเพิ่มถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรในรูปแบบ E-Commerce บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของจีน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้า การพัฒนาทักษะความสามารถของผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล โดยนายโจว หมินห้าว พร้อมสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นายโจว หมินห้าว กล่าวว่า CCPIT เซี่ยงไฮ้ ยินดีที่จะส่งเสริมให้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยให้มากขึ้น และเห็นว่าสินค้าเกษตรแบบพรีเมียมจะเป็นที่ต้องการ ประเทศไทยมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว หากฝ่ายไทยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในเรื่องสินค้าเกษตรชนิดใหม่ ๆ ของไทย ก็เชื่อว่าจะเป็นที่นิยมในเซี่ยงไฮ้ได้ไม่ยาก เนื่องจากประชากรในเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มคนทำงานและมีกำลังซื้อสูงมาก รวมถึงพร้อมเปิดรับสินค้าเกษตรใหม่ ๆ โดยเฉพาะสินค้าที่มาจากประเทศไทย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญในระดับชาติและระดับนานาชาติระหว่างกัน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการค้าและการลงทุนด้านการเกษตร โดยเซี่ยงไฮ้มีการจัดงาน Expo กว่า 700 งานต่อปี ซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยและจีนต่อการเพิ่มปริมาณและมูลค่าการค้าในอนาคต รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในตลาดจีน เช่น กาแฟ ข้าวพรีเมียม สินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง เป็นต้น ทั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้ประกอบการ การส่งเสริมข้อมูลและลู่ทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของไทยและจีน

สำหรับ สินค้าเกษตรชนิดใหม่ ๆ ที่คาดว่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มมากขึ้น เช่น มังคุดแช่เยือกแข็ง สับปะรดปอกเปลือก ทุเรียนแกะเนื้อแช่เย็น จึงขอให้ CCPIT สนับสนุนการนำเข้าสินค้าเกษตรดังกล่าวจากไทยมาจีน อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – จีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอให้ฝ่ายไทยและจีนใช้สินค้าไหมของไทยและจีนเป็นสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองความความสัมพันธ์ของไทยและจีนที่ใกล้ชิดนี้ โดยฝ่ายจีนเห็นด้วยและยินดีร่วมจัดกิจกรรมสำคัญนี้กับฝ่ายไทยต่อไป

Message us