EXIM BANK จับคู่เจรจาธุรกิจผู้ส่งออกไทยกับตะวันออกกลาง

EXIM BANK จับคู่เจรจาธุรกิจผู้ส่งออกไทยกับผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกภูมิภาคตะวันออกกลาง

นายชลัช รัตนบุญนิธิ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และนายซายส์ อับดุล อนีส (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเอ็มเคอี เอ็กซ์ปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคไทยไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า Lulu Hypermarket ที่มีมากกว่า 200 สาขาทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลาง ร่วมพิธีเปิดโครงการ “จับคู่เจรจาธุรกิจเจาะตลาดตะวันออกกลาง” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดส่งออกให้กับ SMEs ที่ประกอบธุรกิจส่งออกหรืออยู่ใน Supply Chain ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมค้าปลีก ในโครงการอบรมหลักสูตร “นักรบการค้าและการลงทุน (Export Champion)” ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งออกไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Message us