EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบ 61 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมแสดงความยินดีแก่นายพรชัย ฐีระเวช (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สศค. ครบรอบปีที่ 61 พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการ สศค. ณ สศค. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

Message us