EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารกานาเดีย กัมพูชา

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเรย์มอนด์ เซีย เซย กวน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร ธนาคารกานาเดีย จำกัด (มหาชน) กัมพูชา ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 450 ล้านบาท สำหรับให้ธนาคารกานาเดียนำไปใช้สนับสนุนผู้ประกอบการในกัมพูชาที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไซส์ของไทยหรือโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Message us