PROUD จับมือ 2 พันธมิตร BNH – BeDee

PROUD จับมือ 2 พันธมิตร BNH – BeDee ยกระดับการดูแลสุขภาพแบบไฮบริด เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของลูกบ้าน

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ เปิดเผยว่า บริษัทร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และ บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ผู้พัฒนา BeDee Application เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพครบวงจรแบบ Hybrid Experience ของลูกบ้าน เพิ่มความอุ่นใจด้วยการรักษาพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ด้วยประสบการณ์ดูแลครอบครัวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมายาวนานกว่า 124 ปีของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ผนวกความ สะดวกสบาย ด้วยบริการสุขภาพแบบ Virtual Hospital โรงพยาบาลออนไลน์ ผ่าน BeDee Application โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพและประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัยสำหรับลูกบ้านในทุกโครงการของ พราว เรียล เอสเตท

วัตถุประสงค์ในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือในการออกแบบบริการจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและด้านการรักษาพยาบาล เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการดำรงชีวิต อีกทั้ง สิทธิพิเศษระดับ VVIP มอบความแตกต่างและความเหนือระดับในการดูแล-รักษาสุขภาพ จากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพครบวงจรของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช และการเชื่อมต่อการดูแลสุขภาพสู่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ผ่าน BeDee Application ระบบการดูแลสุขภาพครบวงจรแบบดิจิทัลระบบแรกในประเทศ พัฒนาและดำเนินงานโดย BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นายภูมิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน โดยนำความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ช่วยผลักดัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพ ชีวิตของลูกบ้านและสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน เชื่อมั่นว่า ด้วยความตั้งใจเดียวกันนี้จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้ลูกบ้านและลูกค้าของทั้ง 3 บริษัทได้อีกมากในอนาคต

ทั้งนี้ พราว เรียล เอสเตท มุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย ด้วยการออกแบบและบริการภายใต้แนวคิด “More Than Just Living – สัมผัสการใช้ชีวิตที่มากกว่า” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ ที่หันมาใส่ใจสุขภาพและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ด้วยการดูแลที่มากกว่าแค่เรื่องบ้าน แต่รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

นพ. อภิชัย ไชยโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวว่า การร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับต้น ๆ ของประเทศไทยอย่าง พราว เรียล เอสเตท และ บริษัท Digital Healthcare Technology ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยอย่าง Health Plaza ผู้พัฒนา BeDee Application ถือได้ว่าเป็นความท้าทายของโรงพยาบาลบีเอ็นเอชที่จะได้ขยายการดูแลสุขภาพไปสู่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก้าวเข้าสู่ความเป็น Digital Health มากยิ่งขึ้น

อีกทั้ง ความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรที่มี Passion เหมือนกับเรา ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ทั้งศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาลในองค์กรเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย และส่งเสริมให้ชุมชนของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน เราเชื่อมั่นว่าการประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของการดูแลรูปแบบเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของ BNH มายาวนานกว่า 124 ปี เสมือน Your Lifetime Healthcare Companion ประกอบร่วมกับความสมบูรณ์ของ Healthcare Ecosystem โดย BeDee Application จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกบ้านของพราวได้อย่างดีที่สุด

“เชื่อมั่นว่า ศักยภาพของบุคลากรที่มีคุณภาพ ระบบ และเครื่องมือที่ดีพร้อม ภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารของทั้งสามองค์กร จะสามารถ ยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มลูกค้าของพราว สร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ For Better Health and Better Lives อย่างแท้จริง” นพ. อภิชัย กล่าว

นายสมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการระบบนิเวศน์ธุรกิจใหม่ กรรมการ บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ผู้พัฒนา BeDee Application ซึ่งเป็นระบบการดูแลสุขภาพครบวงจรแบบดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทยที่พัฒนาและดำเนินงานโดย BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีรูปแบบการให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้แอปพลิเคชันบีดีคือโซลูชันเรื่องสุขภาพของคนไทย ในการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ ซื้อสินค้าออนไลน์ที่เฮลท์มอลล์ การบันทึกประวัติสุขภาพ และแพคเกจสุขภาพต่าง ๆ

“ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่สอดคล้องกับความตั้งใจของบริษัท ที่มุ่งมั่นจะดูแลสุขภาพของคนไทยให้ดีขึ้น เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสอดรับกับความตั้งใจในการส่งมอบบริการที่พิเศษของ พราว เรียล เอสเตท จะสามารถเพิ่มความสะดวกสบายสร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้ลูกบ้านในทุกโครงการ นอกจากนี้ คาดว่าสิ่งที่จะทำร่วมกันต่อไปยังมีอีกมากมาย เพื่อผลักดันให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น” นายสมิทธิ์ กล่าว

Message us