SME D Bank ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ‘ชุมชนศรีประจันต์’

SME D Bank ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ‘ชุมชนศรีประจันต์’ ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ส่งมอบ ‘ถุงยังชีพ’ บรรเทาความเดือดร้อน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายอำนาจ เฮี๊ยะหลง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์ ผู้บริหารจากคลังจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ บรรจุสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนศรีประจันต์ เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยมี นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

Message us