ภูมิภาค

นักเรียนกบินทร์บุรี 30 รายหายใจติดขัดหวั่นได้รับสารซีเซี่ยม-137

โรงเรียนโคกกระท้อนหายใจติดขัดโดยไม่ทาราบสาเหตุเจ้าหน้าที่รพสต.เร่งเข้าตรวจสอบจ้าละหวั่น ห่วงสุขภาพเหตุโรงเรียนอยู่ห่างจากโรงหลอมเหล็กราว 3 กม.

phigudkhaow

24 มี.ค. 2023
Message us