ภูมิภาค

62 นศ.ไทยในซูดานถึงปัตตานีแล้ว-ชื่นชมรัฐบาลไทยช่วยเหลืออย่างดี

คณะ น.ศ.ไทย จากซูดาน 62 คน ถึงชายแดนใต้แล้ว โผเข้ากอดครอบครัวทั้งน้ำตา น.ศ.-ผู้ปกครอง ชื่นชมรัฐบาลไทยช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

phigudkhaow

28 เม.ย. 2023
Message us