ในประเทศ

ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18

สมเด็จพระสังฆราชทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

phigudkhaow

25 มิ.ย. 2023
Message us