ในประเทศ

“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จ ฯทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณ วาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

phigudkhaow

20 มิ.ย. 2023
Message us