ในประเทศ

“มท.” เสียงแข็ง ! แจงยิบเครือข่าย CCTV 5 จชต.ใต้ไร้โกง “โปร่งใส”

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันโครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย CCTV 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัดมีความโปร่งใส

phigudkhaow

10 ส.ค. 2023
Message us