ไลฟ์สไตล์

เปิดหลักฐานสำคัญยืนยัน”โกลเด้นบอย”เคยอยู่จ.บุรีรัมย์

นครราชสีมา –นักโบราณคดี ยืนยัน “โกลเด้นบอย”พบที่บุรีรัมย์จริงพบหลักฐานใหม่ ชี้ยุคอาณาจักรเขมรโบราณเคยรุ่งเรืองบนที่ราบสูงโคราชของไทยมาก่อนก่อนขยายสู่กัมพูชา

phigudkhaow

26 พ.ค. 2024
Message us