เศรษฐกิจ

“BEDO”เปิดศูนย์เรียนรู้ธุรกิจชีวภาพ จ.น่านสู่การพัฒนาแนวใหม่ของโลก

เปิดศูนย์เรียนรู้การประกอบธุรกิจชีวภาพ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน จ.น่าน เร่งผลักดันทุกมิติให้สอดรับทิศทางการพัฒนาแนวใหม่ของโลก

phigudkhaow

21 มี.ค. 2024
Message us