ในประเทศ

รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรม

รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน เร่งขับเคลื่อนผ่านสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้ได้รับความเป็นธรรม พร้อมเร่วผลักดันร่างพ.ร.บ.สถาบันบริหารจัดการที่ดินฯ

phigudkhaow

5 ก.ค. 2024
Message us