ในประเทศ

นานาชาติยกไทยผู้นำของเอเชียที่ขับเคลื่อนการลดโซเดียมอย่างจริงจัง

สสส. ชูยุทธศาสตร์ด้านการลดโซเดียม-ลดความเค็ม บนเวทีสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 จนนานาชาติยกไทยผู้นำของเอเชียที่ขับเคลื่อนการลดโซเดียมอย่างจริงจัง

phigudkhaow

3 มิ.ย. 2024

ไลฟ์สไตล์

ปลอดภัยชัวร์!สงกรานต์ปลอดเหล้าเพิ่มความปลอดภัย 90.42 % ลดอุบัติเหตุ 89.99 %

สสส.ผนึกภาคีประสานความร่วมมือ 60 ถนนตระกูลข้าวประกาศเจตนารมณ์ 5 ข้อหนุน “สงกรานต์วิถีไทย สนุกปลอดภัย ไร้ความรุนแรง”

phigudkhaow

2 เม.ย. 2024
Message us