ไลฟ์สไตล์

จุฬาฯ เร่งยกระดับผ้าทอแบรนด์ท้องถิ่นสู่สากล

จุฬาฯ ชูโมเดลพัฒนาทุนวัฒนธรรมผ้าทอครบวงจร ยกระดับแบรนด์ท้องถิ่นสู่สากล เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หนุนชุมชนยั่งยืน

phigudkhaow

4 ต.ค. 2023
Message us