ในประเทศ

สสส.จัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566

สสส.สานพลังภาคีเครือข่ายกว่า 500 ตำบลทั่วประเทศปลุกพลังชุมชนท้องถิ่นตอบโจทย์ประเทศขับเคลื่อนผู้นำชุมชน-ผลักดันนโยบายครอบคลุมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

phigudkhaow

7 ก.ค. 2023
Message us