ในประเทศ

ดร.สุเมธชี้ผู้นำยุคใหม่ต้องมีความพอเพียงเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

“เลขามูลนิธิชัยพัฒนา” บรรยายพิเศษ นพม.16 ชี้ผู้นำยุคใหม่ต้องมีความพอเพียง-เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา

phigudkhaow

19 ส.ค. 2023
Message us