เศรษฐกิจ

กนง.มีมติเสียงข้างมากให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50 % ต่อปี

คณะกรรมการฯกนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปีโดย 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี

phigudkhaow

7 ก.พ. 2024
Message us