ไลฟ์สไตล์

เด็กทุ่งใหญ่ฯ สืบทอดการดำนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชุมชน   

ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง พานักเรียนร่วมกิจกรรมดำนา เพื่อสร้างประสบการณ์และร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชุมชน

phigudkhaow

24 ก.ค. 2023

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯนครพนมชวนชาวบ้านลงแขกดำนาสร้างความสามัคคีในชุมชน

พ่อเมืองนครพนมจับมือประธานแม่บ้านมหาดไทยและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ลงแขกดำนา”สร้างความสามัคคีในชุมชน

phigudkhaow

11 ก.ค. 2023

ภูมิภาค

สอนนักท่องเที่ยวต่าวชาติดำนาสัมผัสชีวิตวิถีไทยในชนบท

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสวิถีชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”ร่วมเอามื้อสามัคคีดำนาปลูกข้าว แปลงโคก หนอง นา วิถีแห่งความยั่งยืน

phigudkhaow

17 ก.พ. 2023
Message us