เศรษฐกิจ

ดีเดย์ 1 เมษายน ปรับขึ้นดีเซล แนวโน้มเกินกว่า 30 บาทต่อลิตร

กองทุนน้ำมันแบกภาระไม่ไหว “ยกเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล” ดีเดย์ 1 เมษายน แนวโน้มปรับขึ้นเกินกว่า 30 บาทต่อลิตร

phigudkhaow

30 มี.ค. 2024
Message us