ภูมิภาค

พ่อเมืองกาญจน์คนใหม่ย้ำให้ทุกส่วนราชการเดินสู่จุดหมายตามวิสัยทัศน์จังหวัด

ผู้ว่าฯกาญจนบุุรีมอบนโยบายในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย

phigudkhaow

8 ต.ค. 2022
Message us