ภูมิภาค

พายเรือสำรวจคลองบางกระเจ้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พ่อเมืองปาน้ำเตรียมพัฒนาฟื้นฟูคลองบางกระเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างยั่งยืน

phigudkhaow

25 มี.ค. 2023
Message us