ภูมิภาค

พ่อเมืองชลบุรีชวนช้อปตลาดนัดเกษตรหนุนกระจายรายได้สู่ชุมชน

ผู้ว่าฯชลบุรีเปิดตลาดนัดเกษตรนำสินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงหนุนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

phigudkhaow

21 ต.ค. 2022
Message us