ภูมิภาค

วธ.ชวนช้อป”ตลาดน้ำคลองแห”แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

กระทรวงวัฒนธรรมเปิด “ตลาดน้ำคลองแห” ตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ 1 ยกระดับ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย

phigudkhaow

25 ก.ย. 2023
Message us