ไลฟ์สไตล์

วธ.เปิดตลาดริมน้ำคลองแดน 1 ใน 10 ตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตลาดริมน้ำคลองแดน จ.สงขลา สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย

phigudkhaow

29 ต.ค. 2023
Message us