ในประเทศ

กทม.เดินหน้ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำริมคลองผดุงฯ

รองผู้ว่าฯนำคณะลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลองผดุงกรุงเกษมในพื้นที่เขตปทุมวัน หลังจากพ่อค้าแม่ค้าขอผ่อนผัน

phigudkhaow

3 ก.ค. 2023
Message us