ในประเทศ

“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน”สะกดทัพ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

phigudkhaow

29 ต.ค. 2022
Message us