ภูมิภาค

พัทลุงฟื้นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม

ผู้ว่าฯหญิงเมืองพัทลุงจับมือภาคีเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรตำบลเขาเจียก ฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความสมัครสมานสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม

phigudkhaow

22 มี.ค. 2024
Message us