ในประเทศ

จัดพิธีบวงสรวงก่อนบูรณปฏิสังขรณ์พระตำหนักปั้นหย่าวัดบวรฯ

จัดพิธีบวงสรวงเทพยดา และดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เนื่องในการบูรณปฏิสังขรณ์พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

phigudkhaow

8 ก.ค. 2023
Message us