การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 6 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 6 ราย

phigudkhaow

26 ต.ค. 2023
Message us