ในประเทศ

หลายหน่วยงานร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ปลูกต้นไม้มงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

phigudkhaow

29 พ.ค. 2024
Message us