การเมือง

“ก้าวไกล”โพสต์จุดยืนหลัง”ทักษิณ”ได้พักโทษกลับบ้าน

เพจพรรคก้าวไกลโพสต์สังคมไทยต้องการระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมเพื่อทุกคน ปราศจากระบบสองมาตรฐานหรือนิติรัฐแบบอภิสิทธิ์ชน

phigudkhaow

18 ก.พ. 2024
Message us