ภูมิภาค

ครู-นร.บ้านน้ำโจนเฮลั่นแล้งนี้ไม่ขาดแคลนน้ำ

อบจ.พิษณุโลกนำเครื่องจักรขุดเจาะบ่อบาดาลบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโจน อ.วัดโบสถ์

phigudkhaow

23 เม.ย. 2024
Message us