ประชาสัมพันธ์

ซีพี ออลล์ประกาศทิศทางนโยบายบรรษัทภิบาล 2024 ปลุกพลัง DNA ความดี 24 ชั่วโมง  

ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่ม จัดงาน “ประกาศทิศทางนโยบายบรรษัทภิบาล 2024” ปลุกพลังร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรแห่งธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อาหาร

phigudkhaow

10 เม.ย. 2024
Message us