เศรษฐกิจ

กรุงไทยเปิดซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ธนาคารกรุงไทยร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Singtel DR ที่อ้างอิงหุ้นบริษัท Singapore Telecommunications Limited จากสิงคโปร์

phigudkhaow

1 เม.ย. 2024
Message us