ไลฟ์สไตล์

DAD สนับสนุนสมาคมกีฬาตะกร้อฯอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี

“นาฬิกอติภัค แสงสนิท”ลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนกีฬาภายใต้โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจเพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในทุกมิติ

phigudkhaow

3 เม.ย. 2024
Message us