การเมือง

ส.ส.ปชป.อีสานดันญัตติด่วนแก้น้ำท่วมชี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ส.ส.ปชป.อีสานเตรียมเสนอญัตติด่วน แก้ปัญหาน้ำท่วมทันทีที่สภาเปิดลั่นหนักที่สุดในรอบ 43 ปี ชี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งป้องกันปัญหาล่วงหน้าอย่างยั่งยืน

phigudkhaow

25 ต.ค. 2022
Message us