ไลฟ์สไตล์

“ปฏิทินปีเก่า เราขอ”นำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ผู้พิการทางสายตา

กรุงเทพมหานครชวนส่งต่อปฏิทินเก่า เปลี่ยนเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา อีกทั้งยังลดปริมาณขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม

phigudkhaow

17 ธ.ค. 2023
Message us