การเมือง

ป.ป.ช.พิจิตรสอบงบสร้างแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า 2 โครงการ 47 ล้านทำเสร็จยังใช้ไม่ได้

ป.ป.ช.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการสร้างแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้างบปี 64/65 พบ 2 แห่งงบ 47 ล้าน สร้างเสร็จเบิกเงินเรียบร้อยแต่ใช้งานไม่ได้

phigudkhaow

4 พ.ค. 2023
Message us