การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศผลการเลือกตั้งรายชื่อ ส.ส. 500 คน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต 500 คน

phigudkhaow

21 มิ.ย. 2023
Message us